Bijdrage energietransitie

Oppervlak zonnepark

11 hectare

Capaciteit

11 MWp

Productie

10.000 MWh per jaar

CO2 reductie

6.500 Ton per jaar

Stroom voor huishoudens

3.000

Wilfried van Meerveld

Ook zo'n project?

Bel of mail ons

030 341 0999

info@sunvest.nl

Zonnepark Haarstdiek

Zonnepanelen zonnepark Haarstdiek

Naast het dorp Sleen hebben we samen met Solar Proactive het Zonnepark Haarstdiek ontwikkeld.  Het gaat om een terrein van Roosdom Tijhuis van ca. 11 hectare dat oorspronkelijk bestemd was voor de bouw van woningen. De locatie van het zonnepark kunt u zien op de afbeelding hieronder. Het blauw ingekleurde vlak is het perceel van het zonnepark.

Nu wordt het terrein ontwikkelt voor de bouw van een zonnepark van ca 11 MWp. Bij het ontwerp van het zonnepark is rekening gehouden met het nabijgelegen dorp Sleen. Zo wordt een een grondwal van 2 meter hoog aangelegd om het zicht op het zonnepark te ontnemen vanuit Sleen. Daarnaast kunnen inwoners van Sleen- Diphoorn en de gemeente Coevorden participeren in het zonnepark. Bij de crowdfuncingsactie kregen inwoners voorrang bij de verdeling van de zonobligaties.

De vergunning is afgegeven in het najaar van 2019. In april 2021 zijn wij begonnen met de bouw van Zonnepark Haarstdiek. Op dit moment is het zonnepark gebouwd en zijn wij bezig om het zonnepark in bedrijf te nemen. De eerste stroom wordt al opgewekt en geleverd aan het net.

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp
Vergunningen
Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Wij realiseren Natuurlijke Zonneparken

Informatie over dit project

Grondeigenaar

Landschap en natuur

Afbeeldingen

zonnepark haarstdiek tekening

Communicatie voor omwonenden

Sunvest vindt dat omwonenden en de omgeving altijd een belangrijke stem hebben bij de ontwikkeling van een Natuurlijk Zonnepark. In onze ervaring leidt dit tot een beter zonnepark waarbij de omgeving ook daadwerkelijk profiteert en mee kan doen met de energietransitie.

Sunvest heeft meerdere gesprekken gevoerd met direct omwonenden van het toekomstige zonnepark om hun feedback te verzamelen hoe het zonnepark het beste ingepast kan worden in de omgeving.

Daarnaast heeft Sunvest informatieavonden georganiseerd voor omwonenden en geïnteresseerden uit de omgeving.