0

Miljard Euro beschikbaar

0

Jaar gegarandeerde subsidie

0

Miljoen Euro sinds 2011 aan SDE toegekend

0 MW

Reeds gerealiseerd vermogen (RvO 1-07-2019)

SDE in de praktijk

CO2 reductie met SDE++ subsidie

De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is de opvolger van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). De SDE++ richt zich op grootschalige uitrol van technieken die hernieuwbare energie produceren en andere technieken die de uitstoot van broeikasgas (CO₂) verminderen.

De SDE++ 2021 ronde is van 5 oktober t/m 11 november. Uit de SDE++ worden de eerste 15 jaar na oplevering de stroominkomsten uit zonne-energie projecten aangevuld, zodat projecten rendabel geëxploiteerd kunnen worden. De nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie.

In de subsidieregeling concurreren vele technologieën om toekenning van de SDE++ subsidie; denk aan energie opwekking uit zon, wind, water, biomassa of geothermie, aquathermie, warmtepompen, en waterstofproductie. De goedkoopste technieken krijgen het geld, zodat de meeste CO2-reductie per euro subsidie wordt gerealiseerd.

Duurzame energie

Diverse technologieën

Innovatieve technieken

SDE++ kansen

Onderscheid tussen soorten projecten

De SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie of de te verminderen CO₂-uitstoot en de (mogelijke) opbrengsten. De subsidie wordt toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren subsidie wordt gegeven, is afhankelijk van de technologie die wordt gebruikt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de CO₂-reductie die daarmee uiteindelijk wordt gerealiseerd.

In de voorlichtingsfilm SDE++ van het RVO ziet u in heldere stappen hoe de SDE++ werkt. In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt tussen zonnepanelen op grond en zonnesystemen op water. Projecten op water komen voor grootschalige projecten op land in aanmerking. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd als er een omgevingsvergunning voor de bouw van het zonnepark is afgegeven door de gemeente én er bewijs kan worden aangeleverd dat het zonnepark op het energienet aangesloten kan worden. Dit bewijs  moet worden afgegeven door de netbeheerder.

RvO over SDE

“Deze regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.”